Автор Тема: Правилник за провеждане на Републикански шампионат по ендуро  (Прочетена 13254 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен kalpazan

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 68
ОСНОВНИ ПРАВИЛА
01. Основни положения
02. Кръгове
03. Участие
04. Лицензиране
05. Трасе
06. Публикуване на допълнителен регламент
07. Юрисдикция
08. Награди
09. Класиране в състезанията и шампионата

МОТОЦИКЛЕТИ И УЧАСТНИЦИ
10. Категории, класове и подкласове
11. Номерация
12. Изисквания към мотоциклети и ATV
13. Изисквания към състезателите

ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА
14. Зони
15. Стартиране
16. Ред на стартиране
17. Движение по трасето
18. Презареждане
19. Външна асистенция
20. Отпадане
21. Маркировка


ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И КОНТРОЛ
22. Часови контроли ЧК (Мотоциклети)
23. Времеизмерване
24. Карнет (Мотоциклети)
25. Означаване на часовите контроли
26. Процедура на ЧК
27. Калкулация на наказанията на ЧК
28. Времеви лимит
29. Контроли
30. Специални тестове
31. Старт на специален тест
32. GPS
33. Забрани и наказания
34. Искане за обяснение
35. Протести
36. Тълкуване на правилника
37. Публикуване на резултати

Неактивен kalpazan

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 68
ОСНОВНИ ПРАВИЛА
01. Основни положения.
01.1. Комисия Ендуро към БФМ организира индивидуалния републикански шампионат по ендуро за мотоциклети и ATV на Република България, съгласно настоящия Правилник, който е изготвен в съответствие с правилника на UEM (Европейския мотоциклетен съюз).
01.2. Целта на състезанията е да се изпита надеждността на тандема състезател-машина, които трябва да преминат дадено разстояние при определени условия за най-кратко време.
01.3. Настоящия правилник може да претърпи изменение за отделно състезание, ако противоречи в някои точки с местни и общински органи, но това следва да се посочи изрично в регламента на състезанието и да се съгласува с Комисия Ендуро.
01.4. Комисия Ендуро регулира и следи за изпълнението на правилата от шампионата чрез своите регулаторни органи и координира трасетата с цел уеднаквяване условията в отделните кръгове.
01.5. Правилникът на РШЕ е съгласуван с този на U.E.M. (Европейски мотоциклетен съюз), но е насочен да ръководи само националния шампионат, поради неговата собствена специфика.
01.6. Настоящия правилник не важи за специфични международни състезания.
01.7. Състезанията от РШЕ се провеждат в два състезателни дни. Възможно е провеждането на допълнителни мероприятия в допълнителни състезателни дни и включени в програмата на състезанието, но те не са част от състезанието за РШЕ.
01.8. Първи състезателен ден за мотоциклети се провежда по Ендуро правилата на UEM.
01.9. Първи състезателн ден за ATV е навигация по GPS с помощна маркировка.
01.10. Втори състезателен ден е ендурокрос с общ старт.

02. Кръгове.
02.1. Републикански шампионат по ендуро (РШЕ) е индивидуално състезание в няколко кръга.
02.2. Броят на кръговете варира според заявките на организаторите от ендуро центровете в страната и по преценка на Комисия Ендуро, като за 2010г. те трябва да бъдат не повече от шест.
02.3. Всеки кръг от Шампионата може да бъде заедно със състезание за друга купа по преценка на Комисия Ендуро. Той може да бъде съчетан с такъв от балкански, европейски или световен мащаб.

03. Участие.
03.1. За да участва в РШЕ всеки състезател трябва да притежава валиден състезателен лиценз издаден от БФМ.
03.2. Републиканския Шампионат по Ендуро е отворен. В него могат да участват състезатели от други държави, които имат валиден лиценз за ендуро от съответната мотоциклетна федерация и валидна застраховка. Тези състезатели могат да участват в класирането и разпределението на наградите за отделните състезания, както и да печелят точки за шампионата.
03.3. Всички състезатели и отбори се записват на място в петък или ON LINE по интернет не по късно от 24ч. в четвъртък преди съответното състезание.
03.4. Всеки състезател може да участва и само в единият от състезателните дни.
03.5. Такса участие се заплаща на организатора и е в размер от 30 до 50 лв. за всеки кръг от РШЕ.

04. Лицензиране.
Състезателите и клубовете се регистрират в БФМ по време на цялата календарна година. Не се разрешава лицензиране по време на състезание и един ден преди провеждането му.
04.1. Лицензиране на клуб.
04.1.1. Клубът трябва да бъде регистриран като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ. При лицензирането в БФМ трябва да се представят още следните документи:
- Съдебно решение за регистрация;
- Устав на клуба.
04.1.2. Таксата за лицензиране на клуба в БФМ се заплаща в началото на всеки състезателен сезон и е в размер на 100 лева.

04.2. Лицензиране на състезател.
Всеки клуб или състезател подава съответните документи за издаване на лиценз в офиса на БФМ не по-късно от една седмица преди кръга от РШЕ.
Таксата за издаване на годишен състезателен лиценз е в размер на 80 лв.
За издаване на лиценз са нужни следните документи:
-   ЕГН;
-   медицинско свидетелство за годишен медицински преглед;
-   годишна застраховка „Живот” и ”Злополука” ЗА СПОРТИСТИ на стойност минимум 15 000 лв;
-   документ за кръвна група;
-   договор с клуб лицензиран в БФМ (само за клас Експерт).

05. Трасе.
Състезателното трасе трябва да бъде възможно за преминаване при всякакви атмосферни условия.
05.1. Първи състезателен ден.
05.1.1. Общата дистанция трябва да е не по-малко от 120 км. Общото състезателно време не трябва да надвишава 7 часа.
05.1.2. Трасето включва три обиколки на един и същ маршрут, в който са разположени специалните тестове.
05.1.3. Трасето за ATV е 100% различно, като може да съвпада само зоната около старт-финала. Общата дистанция е около 100 км, като може да включва до три обиколки по един и същ маршрут.
05.1.4. Дистанцията за класове Хоби и Жени може да бъде по-кратка (препоръчително 2/3 от общата).
05.1.5. На трудните и проблемни за преминаване места (екстреми) е разрешено да се направят обходи (предимно за клас Хоби и подкласове Юноши и Жени), които задължително трябва да са по-дълги и по-бавни от екстремите.

5.2. Втори състезателен ден - Ендурокрос.
Трасе с обща дължина между 1 и 4 км. Общото състезателно време трябва да е не по-малко от 30мин. за клас. Типичен ендурокрос с изкуствени препядствия или ендуро и екстрийм насочено трасе, установено на място удобно за наблюдение от публиката.

06. Публикуване на допълнителен регламент.
06.1. Допълнителния регламент или регламента на всяко отделно състезание трябва да описва всички конкретни и локални особености на съответното състезание като дължина на трасето, брой на обиколките, брой и дължина на тестовете и т.н.
06.2. Копие от регламента трябва да бъде предоставен на Комисия Ендуро най-късно един месец преди датата на състезанието.

07. Юрисдикция.
07.1. Жури от компетентни органи ще ръководи всички състезания от Републиканския Шампионат по Ендуро.
07.1.1. Журито е съставено от трима члена, които гласуват (Президент, Организатор и Координатор) и членове без право на глас при взимане на решения.
07.1.2. Следните длъжностни лица участват в журито, но без право на глас:
- трасе координатор;
- времеизмервач;
- технически стюард;
- отговорник за връзка със състезателите;
- отговорник за съдиите по трасето;

07.2. Длъжности и отговорности.
07.2.1. Президент.
- отговаря за това, състезанието да протича съгласно правилника.
- организира журито и свиква неговите заседания.
- отговаря за това всички решения на журито да са в съответствие с правилника.
- приема и подписва всички резултати.
07.2.2. Организатора или представител на организатора отговаря за:
- всички разрешения от местните власти свързани със съответното състезание;
- общата организация на трасе и зони;
- отговаря за всчки локални подробности (специфични за дадения район детайли относно организацията на състезанието).
07.2.3. Координатора отговаря за:
- трасето и проблеми по него преди и по време на състезанието;
- спазване на програмата;
- спазване на правилника от страна на състезателите;
- предлага за наказания свързани с неспазване на правилника, приема протести от страна на състезателите;
- координира действията на трасе координатора, времеизмервача, техническия стюард и отговорника за връзка със състезателите.

08. Награди.
08.1. Наградите за всеки отделен кръг са по преценка на съответния организатор, но трябва да са минимум по три тофея/купи (за 1-во, 2-ро и 3-то място) на всеки отделен състезателен клас.
08.2. Задължителни са трофейни награди/медали за всеки подклас, в който има повече от 3-ма финиширали участници
08.3. Препоръчителни са материални награди.
08.4. В края на годината първите трима от всеки отделен клас получват трофеи.
08.5. Всички състезатели, които трябва да бъдат наградени за съответното състезание са длъжни да присъстват на церемонията по награждаването, която трябва да бъде не по-късно от два часа след финиширането на последния състезател. Ако даден състезател не присъства на церемонията, той ще бъде глобен със 100 лв. Ако церемонията се забави с повече от 2 часа, състезателя няма да бъде глобен за неприсъствие. Ако състезателя не плати глобата до следващото състезание, той ще бъде дисквалифициран.

09. Класиране в състезанията и шампионата.
09.1. Класиране се води за всеки състезателен клас по отделно, както и за подкласовете.
09.2. Крайния резултат за отделния състезателен ден се определя от калкулирания краен времеви резултат на всеки състезател, като първи е състезателя с най-кратко време.
09.3. Крайният резултат за кръга се определя от броя на точките, получени от двата дни, като първи е този събрал най-много точки.
09.4. При състезатели с еднакъв брой точки на по-предна позиция се класира този, който е дал по-добър резултат в първи състезателен ден.
09.5. Класиране получава състезател, който е преминал цялото състезателното трасе в контролното време.
09.6. Класиране в първи състезателен ден.
09.6.1. Класирането в първия състезателен ден става от сбора на времената на тестовете плюс наказанията за закъснение, предверение, фал старт и т.н.
09.6.2. Първите двадесет класирали се състезатели във всеки отделен клас и подклас получават точки според следната скала:
1-ви – 25 точки 11-ти – 10
2-ри – 22 12-ти – 9
3-ти – 20 13-ти – 8
4-ти – 18 14-ти – 7
5-ти – 16 15-ти – 6
6-ти – 15 16-ти – 5
7-ми – 14 17-ти – 4
8-ми – 13 18-ти – 3
9-ти – 12 19-ти – 2
10-ти – 11 20-ти – 1 точка

09.7. Класиране във втори състезателен ден – ендурокрос.
09.7.1. Класирането в ендурокроса става според реда на финиширане във финалната серия.
09.7.2. Първите десет класирали се състезатели във всеки отделен клас и подклас получават точки според следната скала:
1-ви – 15 точки 6-ти – 5
2-ри – 12 7-ти – 4
3-ти – 10 8-ти – 3
4-ти – 8 9-ти – 2
5-ти – 6 10-ти – 1 точка

09.8. Отборно класиране.
09.8.1. Отборното класиране е отделно за мотоциклети и ATV. Участници в отборите могат да бъдат само състезатели от клас/подклас Експерт.
09.8.2. Всеки отбор желаещ да участва в отборната надпревара подава заявка в секретариата на състезанито на всеки отделен кръг в срока описан в чл. 03.3.
09.8.3. Отборите могат да бъдат с различен състав във всяко състезание. Те са съставени от трима състезатели без значение от кой подклас (без Юноши и Жени).
09.8.4. За отборното класиране във всеки състезателен ден се събират времената на тримата състезатели. Побеждава отбора с най-малко общо време.
09.8.5. Отбор който няма три резултата (поради отпадане на някой от състезателите) се класира след тези с пълен състав.
09.8.6. Според класирането си във всеки състезателен ден отборите получават точки по чл 09.6.2. и чл. 09.7.2.
09.8.7. Отбора победител в кръга е този с най-висок брой точки. При равенство по-напред се класира отбора класирал се по-напред в първи състезателен ден.
09.8.8. За крайното годишно класиране важат точките от всички кръгове минус най-слабия резултат.

09.9. Класиране в шампионата.
09.9.1. Шампион е състезателя събрал най-много точки.
09.9.2. За крайното годишно класиране във индивидуалния шампионат важат точките, които състезателя е събрал във всеки кръг от годината, минус най-слабия му резултат.
09.9.3. При равенство на крайния сбор по-напред се класира състезателя с по-предни класирания в отделните кръгове. При ново равенство се сравняват резултатите в последния кръг.

09.10. Ако, за което и да е отделно класиране участниците са по-малко от трима, класиралите се печелят половината, от полагащия се за съответното класиране, брой точки.


   


Неактивен kalpazan

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 68
МОТОЦИКЛЕТИ И УЧАСТНИЦИ
10. Категории, класове и подкласове.
Всички участници са разделени на няколко основни категории според пол, възраст и ниво на подготовка и на три основни класа. Тези класове са разделени на подкласове според категории и кубатура.

10.1. Категории.
- „Експерт” - над 18 год;
- Юноши – от 14 до 18 год;
- „Хоби” – над 18 год;
- Деца – до 14 год;
- Жени – над 18 год.

10.2. Класове.
- Мотоциклети „Експерт”- разделен на пет подкласове;
- Мотоциклети „Хоби” - общ клас/без разделение по кубатура;
- АTV – разделен на четири подкласа;
- деца – общ клас.

10.3. Подкласове.
10.3.1. Мотоциклети Експерт:
- Е1 ( от 100 сс до 125 сс 2Т + от 175сс до 250сс 4Т );
- Е2 ( от 126 сс до 250 сс 2Т + от 251 сс до 450 сс 4Т );
- Е3 ( от 251 сс до 500 сс 2Т + от 451 сс до 650 сс 4Т );
- Юноши (без разделение по кубатура);
- Жени (без разделение по кубатура).
10.3.2. АТV.
- Експерт;
- Хоби;
- Юноши;
- Жени.

11. Номерация.
11.1. Всеки участник притежава собствен състезателен номер, който важи за цялата година.
11.2. Номера на състезателя се определя от мястото, което той е заел в предишния сезон.
11.3. Номерата в различните класове и подкласове са както следва:
Мотоциклети експерт - от 1 до 99;
АТV Експерт - от 101 до 199;
Мотоциклети Хоби - от 201 до 299;
АТV Хоби - от 301 до 399.
Деца - 0т 401 до 499
11.4. Оцветяване.
Номера и фона на всяка машина е със цвят съответстващ за клас и подклас
Номерата са оцветени, както следва:
- Мотоциклети експерт – червен фон / бели цифри;
- Мотоциклети експерт юноши – зелен фон / бели цифри;
- Мотоциклети експерт жени – лилав фон / бели цифри;
- Мотоциклети хоби – черен фон / бели цифри;
- АТV – свободен цват на фона/ свободни цвят на цифрите (да бъдат контрастни- тъмен фон- светли цифри или светъл фон- тъмни цифри).

12. Изисквания към мотоциклети и ATV.
12.1. За да премине техническия преглед и да бъде допуснат до старт всеки мотоциклет/ATV трябва да отговаря на съответните условия. Всяка машина трябва да е със съответния състезателен номер и напълно технически изправна, оборудвана с гуми с големина на грайфера минимум 2/3 от оригиналния.
12.2. Всяко ATV трябва да бъде оборудвано със:
- автоматичен изключвател на двигателя при падане- kill swich;
- странични предпазители на степенките;
- заден бъмпър.
Забранени са всякакви остри ролбари и ръбове.

13. Изисквания към състезателите.
13.1. Всички състезатели трябва да са със съответната предпазна екипиривка- каска, кросови ботуши, очила, протектори, ръкавици.
13.2. Всеки стартирал състезател е задължен да носи в себе си мобилен телефон, чийто номер е попълнил в заявката за участие!
13.3. Всеки състезател трябва да е “екипиран” с GPS апарат, който при мотоциклетите служи само за контрол, а при ATV е основно средство за навигация.


Неактивен kalpazan

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 68
ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА
14. Зони.
14.1. Зона състезатели.
Това е зоната включваща всички дейности около състезанието. В тази зона се допускат само лица притежаващи съответния пропуск от БФМ или организатора. В цялата зона важи забрана за движение със скорост по-висока от 20 км/ч. Всяко нарушение ще се наказва с глоба от 100 лв.
Всяко неоснователно напускане на зоната ще бъде наказвано с глоба от 100 лв.
14.2. Падок.
Това е мястото за паркиране и престой на всякаква техника на състезателите и техните екипи и придружители.
14.3. Зона за технически преглед.
Това е зоната, в която всички състезателни машини трябва да бъдат паркирани преди старта на състезанието и където те стоят по всяко време, когато не са ангажирани със състезанието. В тази зона се извършва техническия преглед и в нея трябва да бъдат паркирани машините след като финишират.
14.4. Зона за стартиране.
Зоната където са разположени времеизмервачите и част от съдийския апарат. Всяко навлизане на състезатели със или без машини в тази зона с изключение на момента на стартиране на всеки състезател е забранено.
14.5. Зона за презареждане с гориво.
Това е единственото място където презареждането е разрешено
Зона за презареждане трябва да има на всеки (най-много) 50 км. дистанция в трасето.

15. Стартиране.
15.1. Официален старт мотоциклети.
Първи състезателен ден започва със официален старт, който е специална процедура, след която всеки състезател се отправя към първия тест.
15.1.1. В началото на състезателния ден, стартовия сигнал ще бъде даден в точното време за стартиране на всеки състезател. В следващата една минута след подаване на сигнала състезателя трябва да запали мотоциклета и да премине стартовата линия.
15.1.2. Ако състезателя не е на стартовата линия при подаването на сигнала той все още има право да я премине в рамките на една минута от подаването. Ако не премине стартовата линия в рамките на тези 60 сек. той ще бъде наказан с една минута за всяка започната минута закъснение. В момента в който закъснелия състезател стигне до стартовата линия, трябва да бъде спазена процедурата по чл. 16.1.1.
Ако състезателя закъснее повече от 15 минути, той ще бъде класиран като отпаднал и няма да бъде допуснат до старт.

15.2. Старт в специален тест.
Старта в специален тест става по ред на пристигане, по един, след подаден от съдията сигнал (през около 20 сек.).

15.3. Старт ATV.
15.3.1. Старта на всеки един състезател в първия състезателен ден става по ред на стартовия списък.
15.3.2. Всеки състезател има два фактически старта – на опознавателната обиколка и на състезателното време.
15.3.3. Старт се дава от стартовия съдия със флаг.
15.3.4. Стартирането през първия състезателен ден става по общото класиране в шампионата до момента. Състезатли неучаствали до момента в шампионата стартират последни.
15.4. Старт на ендуро-кроса.
Вторият състезателен ден, ендуро-кроса е със общ старт за всеки клас.

16. Ред на стартиране.
16.1. Стартирането през първия за годината кръг става по общото класиране от предишната година. Състезатели неучствали предишната година стартират последни.
16.2. За всеки следващ кръг стартирането през първия състезателен ден става по общото класиране в шампионата до момента. Състезатли неучаствали до момента в шампионата стартират последни.
16.3. Реда на стартиране на различните класове във състезанието се уточнява в допълнителния регламент на състезанието.
16.4. В ендурокроса реда за подреждане на стартовата линия е по класиране от първи състезателен ден.

17. Движение по трасето.
17.1. Мотоциклети.
17.1.1. Официалния маршрут, който не трябва да бъде напускан по никаква причина ще бъде посочен в карнет. Разстоянията между часовите контроли ще бъдат отбелазани в карнета. Състезателя не трябва да напуска маршрута или да се движи в посока обратно на движението. Наказанията са наказателно време и дисквалификация.
17.1.2. В случаите когато трябва да се следва много точно определен маршрут организатора трябва да посочи пътя точно и ясно (например ограждане с лента). Състезателите трябва да следват маршрута точно и всяко отклонение, което дава предимство може да бъде наказано.

17.2. ATV.
17.2.1. Състезателят е длъжен да се движи по време на цялото състезание по сигнализираното с маркировка или GPS трак трасе.
17.2.2 Всяко констатирано отклонение от трасето с цел съкращаване на пътя се наказва. Констатирано отклонение се разбира това, което е направено от контролен орган на трасето или след проверка на GPS-a от съдиите.
17.2.3. При объркване на трасето, състезателят се връща в трасето, движейки се с особено внимание, плътно в дясно по сгрешения участък.
17.2.4. Забранява се движение в обратна посока по трасето по каквато и да е причина. Наказанието е дисквалификация.
17.2.5. При повреда, машината се измества по най-бързия начин извън трасето за да не се предизвика произшествие.
17.2.6. При движение в населено място, състезателят е задължен да спазва ограничението на скоростта от 50 км/ч и пътната маркировка, ако има такава.
17.2.7. Ако състезател види свой колега, пострадал по време на състезанието, той се задължава да спре, да провери състоянието на пострадалия и да даде първа помощ, ако има нужните познания и ако това се налага или да потърси най-бързия начин за връзка с организаторите. Техническа повреда не се счита за спешен случай и помощта е по желание.

18. Презареждане.
18.1. Няма време от състезанието пределено за зареждане с гориво, така че то трябва да става по време на състезанието.
18.2. Презареждането с гориво по време на състезанието е разрешено само в зоната определена за презареждане, която се намира до старт-финала. Зоната е оградена и означена със съответната табела. В нея всеки състезател може да си приготви ясно означена туба с гориво.
18.3. По време на зареждането мотоциклета трябва да е със загасен двигател. При нарушение на това правило следва дисквалификация!
18.4. Забранено е носенето на гориво в съдове различни от резервоара или специално монтирани на мотоциклета контейнери.

19. Външна асистенция.
Външна асистенция е всеки контакт на човек, различен от състезателя и съдиите в състезанието, със състезателя и мотоциклета.
19.1. Всяка външна асистенция при преминаване на специалните тестове е забранена. Наказанието е дисвалификация.
19.2. По време на състезанието мотоциклета трябва да бъде задвижван единствено от силата на собствения му двигател, физическата сила на състезателя или природните сили (по инерция). Всякакво придвижване чрез други сили- теглене, бутане или друг начин е забранено. Наказанието е дисквалификация.
19.3. Съпровождането на състезател (с изключение на категории “Деца”, “Джуниър” и “Жени”) от участник, отпаднал участник или друг мотоциклетист/атевист е забранено. Наказанието е дисквалификация или друго наложено от Журито.

20. Отпадане.
20.1. Всеки състезател, който е отпаднал от състезанието трябва да се погрижи да уведоми организаторите, че е напуснал надпреварата. Наказанието за неспазване на това правило може да бъде лишаване от състезателни права до края на сезона!
20.2. Забранено е движението на отпаднал състезател по трасето.

21. Маркировка.
21.1. 100% от трасето за мотоциклети трябва да бъде маркирано с маркери указващи вярната и грешната посоки и лента, като спомагателна маркировка. Mаркерите трябва да бъдат поставяни на дистанция най-много 100 м. един от друг.
21.2. На местата където състезателите трябва да следват трудно различима пътека/следа, трасето трябва да бъде маркирано много подробно или оградено с лента.
21.3. Специалните тестове трябва да бъдат 100% оградени с лента на местата, където трасето няма есествена граница.

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО И КОНТРОЛ
22. Часови контроли ЧК (Мотоциклети).
22.1. Контрола на състезанието се осъществява с часови контроли (ЧК).
22.2. Часовите контоли ще бъдат позиционирани на междинни позиции по трасето определени от организатора, положението на които заедно с предписаното време за движение между тях ще бъдат отбелязани на карнета. Дистанциите ще бъдат дадени в километри измерени точно и коректно. Препоръчителното разстояние между ЧК е между 5 и 35 км.
22.3. Средната скорост поддържана в участъците между ЧК не трябва да надхвърля 50 км/ч.
22.4. При форс мажорни обстоятелства (например влошаване на метеорологичната обстановка) координатора на състезанието може да промени времевия график за движение между ЧК и да увеличи предписаното време за преминаване непосредствено преди старта на всяка обиколка.

23. Времеизмерване.
23.1. На специалните тестове:
Апаратура работеща автоматично, регистрираща разлики до 1/100 от секундата ще измерва резултатите на състезателите. Фотоелектрически клетки или транспондери ще отчитат точното време на преминаването на финала на СТ. Монитор свързан с времеизмерването или табло ще показва регистрираното време от всеки състезател след като той премине през финала.
23.2. На часовите контроли:
Часовник синхронизиран с времеизмервателната апаратура ще показва времето с точност до една секунда.

24. Карнет (Мотоциклети).
24.1. Карнетите ще бъдат раздавани в зоната за технически преглед преди състезанието.
24.2. Всеки състезател носи отговорност да предостави карнета си за заверка на ЧК и да го предаде на съдиите веднага след финала на състезанието.
24.3. В карнета ще бъде отбелязвано предписаното време за преминаване на всяка следваща секция (времето за изминмаване на разстоянията между ЧК).
24.4. Всеки състезател, който не завери карнета си на ЧК или не предаде карнета веднага след финиширането си на организатора или използва чужд карнет ще бъде дисквалифициран.
24.5. Всеки състезател, който случайно изгуби своя карнет трябва веднага да уведоми за това на следващата ЧК и да получи нов. Новия карнет ще бъде използван на тази и всяка следваща ЧК.
24.6. Състезател, който пропусне ЧК ще бъде дисквалифициран.

25. Означаване на часовите контроли.
ЧК ще бъдат означени с два бели флага от двете страни на трасето 200 м. преди контролната маса и два жълти 20 м. преди контролната маса. Тези флагове трябва да бъдат така поставени, че да бъдат ясно видими от участниците.

26. Процедура на ЧК.
26.1. Часовник синхронизиран с часовника на ЧК ще бъде поставен със жълтите флагове 20 м. преди контролната маса. Състезателя трябва да влезе в ЧК не по-рано от момента, в който минутата започне да тече.
26.2. След като състезателя пресече мястото с жълтите флагове с мотоциклета, той трябва да даде своя карнет на контролната маса при поискване от съдията. Времето за пристигане в ЧК е момента, в който състезателя или предната гума на неговия мотоциклет пресече линията между двата жълти флага.
26.3. На всяка ЧК има контролен лист попълван в хронологичен ред, с номерата на всички участници преминали през ЧК с тяхното време в часове и минути. При възникване на спор този лист се разглежда като официален документ.
26.4. Съдията в ЧК заверява карнета, като вписва в него часа на влизане в ЧК и предписания час за влизане на следвщата ЧК.

27. Калкулация на наказанията на ЧК.
Всяка секция между различните ЧК е сама по себе си тест, който трябва да бъде преминат за точно определено (предписано) време. Състезателите, които не спазят предписаното време ще бъдат наказани с една минута наказателно време за минута предверение или закъснение според часовника на ЧК.
РЕГИСТРИРАНОТО ВРЕМЕ НА ПРЕМИНАВАНЕ=СТАРТ НА СЛЕДВАЩА СЕКЦИЯ

28. Времеви граници.
28.1. Състезател, който пристигнена ЧК със закъснение по-голямо то 30 мин. е автоматично изключен от състезанието. Въпреки това, състезателя може на своя отговорност да продължи докато журито вземе крайно решение.
28.2. Ако състезател може да докаже на журито, че закъснението му е следствие на необичайни обстоятелства извън неговия контрол като например даване на първа помощ при случаи на инцидент с друг състезател по трасето, той може да получи допълнително време. Съмнително възпрепятстване от друг състезател не се приема за основание за допълнително време.

29. Контроли.
29.1. За гарантиране на движението по трасето, навсякъде по него организатора може постави контроли, които могат да бъдат или да не бъдат посочени в карнета. Контролите ще бъдат означени с два сини флага поставени от двете страни на трасето 200 м. преди контролата.
29.2. Всеки състезател е длъжен да спре на контролата и да предостави карнета си за заверка.
29.3. Ако състезател при мотоциклетите пропусне контрола, той ще бъде дисквалифициран от състезанието.
29.4. Aкo състезател при ATV пропусне контрола, той ще бъде наказан с 2 ч. наказателно време

30. Специални тестове:
30.1. КРОС ТЕСТ.
30.1.1. Специално подготвено за целта тресе, не много трудно и не много опасно. Трасето може да бъде типично мотокрос трасе със скокове и виражи, но може да бъде и подредено на поляна.
30.1.2. Дистанцията на този тест трябва да е най-малко 3 км.
30.1.3. Трасето трябва да бъде така подбрано и подредено, че да не позволява средна скорост повече от 50 км/ч.

30.2. ЕНДУРО ТЕСТ.
30.2.1. Ендуро тестът включва естествени препядствия с по-висока сложност и наситеност, като: реки, стръмни изкачвания и спускания, земни прагове, гора, храсти и др.
30.2.2. Дължината на ендуро теста трябва да бъде най-малко 3 км.
30.2.3. Трасето трябва да бъде така подбрано и подредено, че да не позволява средна скорост повече от 50 км/ч.

30.3. ЕКСТРИЙМ ТЕСТ.
30.3.1. Екстрийм тестът включва преодоляване на комбинация от елементи, като: паднали дървета, камъни, автомобилни гуми, водни и кални препятствия, скокове и др.
30.3.2. Екстрийм теста трябва да бъде достатъчно широк за да не позволява да се получи задръстване (тапа).
30.3.3. Трасето трябва да бъде така подбрано и подредено, че да не позволява средна скорост повече от 25 км/ч.
30.3.4. Външана асистенция (с изключение на помощта дадена от маршалите) при преминаване на препядствията на Екстрийм теста е забранена.

30.4. СУПЕР ТЕСТ.
30.4.1. Организатора може да проведе допълнителен времеизмерван - супер тест (пролог) в петък вечер.
30.4.2. Продължителността на супер теста трябва да бъде между 1 мин. и 30 сек. и 3 мин.
30.4.3. Супер теста може да съдържа елементи от Крос тест, Ендуро тест или Екстрийм тест.
30.4.4. Супер теста се приема като част от първи състезателен ден и се разглежда като първи специален тест и участва в класирането за първи състезателен ден.

30.5. Всички места в специалните тестове, които не са оградени от някаква естествена граница трябва да бъдат заградени с лента!
30.6. Стартовете и финалите на тези тестове трябва да бъдат на място, където е възможно да се стигне със всякакъв вид МПС.
30.7. След преминаване на “летящия” финал на специален тест, състезателя продължава по маркираното трасе към следващата ЧК.
30.8. Мястото и дължината на специалните тестове трябва да бъдат обявени 48 часа преди състезанието.
30.9. Местонахождението на специалните тестове трябва да бъде пазено в тайна до преди обявяването им. Тренировките по тях са забранени. Наказанието е дисквалификация.
30.10. Състезателите могат да оглеждат тестовете като ги обходят пеш. Всякакви превозни средства с колела са забранени по време на огледа. Нарушението на това правило води до дисквалификация.
30.11. Зона за сигурност с най-малка широчина от един метър, забранена за публиката трябва да огражда тестовете на опасните места.
30.12. Общото време за преминаване на всички тестове трябва да бъде около 60 минути за един състезател.
30.13. Тестовете трябва да бъдат ясно означени за публиката и най-атрактивните места да бъдат добре подготвени.

31. Старт на специален тест.
31.1. Старта на специален тест трябва да бъде ясно отбелязан с бяла линия на земята и надпис СТАРТ, финала с надпис ФИНАЛ.
31.2. Състезателя стартира от стартовата линия със запален двигател след сигнал от съдията.
31.3. Времето за преминаване на специален тест се отчита. когато състезателя премине през финала.
31.4. Изрично е забранено спирането в специален тест и непосредствено след финала на теста! Спирането е разрешено след преминаване на ясно маркираната линията на 30 м. след финала.

32. GPS.
GPS апарат във всеки участник, записва точното място, от където той е преминал. GPSa е част от екипировката нужна за състезание от РШЕ. Правилното функциониране и опазването на апарата и информацията, която съдържа е лична отговорност на всеки състезател. При нарушения или отклонения участника получава наказание според правилника.

32.1. Мотоциклети.
32.1.1. При мотоциклетите GPSа се използва единствено за контролно средство. Той не е средство за навигация и на него не се качва трак с маршрута на състезанието.
32.1.2. При отклонение с повече от 100 м. от маршрута на състезанието, следва наказание от 1 час за всяко отклонение.
32.1.3. Ако състезател отклонил се на повече от 100 м, от трасето се върне в него в същата точка, където се е отклонил или най-много на 50 м. от нея няма да бъде наказан. Всяко друго включване в трасето води до наказание.
32.1.4. Правилото за допустимите 100 м. отклонение не важи за специалните тестове! Пресичане на дори минимална част от трасето в специален тест се наказава с дисквалификация.

32.2. ATV.
32.2.1. Трак на състезанието се качва на GPS-а на състезателя в петък от организатора.
32.2.2. Състезателя е длъжен да се движи “по трака” и да не се отклонява от него на повече от 100 м. При отклонение на повече от 100 м. от трака следва наказание от 1 ч. наказателно време за всяко отделно отклонение.
32.2.3. Ако състезател, отклонил се на повече от 100 м, от трасето се върне в него в същата точка където се е отклонил от трака или най-много на 50 м. от нея няма да бъде наказан. Всяко друго включване в трасето води до наказание.

32.3. След като финишира, състезателят е длъжен веднага да предостави GPS-а си за проверка.
32.4. Всеки състезател е длъжен да включи своя GPS на опция „чертане на трак”, с което да гарантира своето коректно движение по трасето.
32.5. Заградените със лента участъци са задължителни за преминаване и за тях не важи условието за 100-те метра допустимо отклонение.
32.6. Ако състезател с отклонение от трака не се е върнал в него в продължение на повече от 1км. той ще бъде дисквалифициран.
32.7. Ако GPS-a на даден състезател се изключи, повреди или по каквато и да е причина е с липсваща част от трака, който чертае при преминаване на трасето състезателя ще бъде наказан с 2 ч.


Неактивен kalpazan

 • Full Member
 • ***
 • Публикации: 68
33. Забрани и наказания.
33.1. Недопускане до старт.
- При непопълнен стартов лист или декларация, липса на медицинско удостоверение, липса на нужната застраховка, невнесена такса участие или констатирани неверни данни;
- При констатирани отклонения в техн. състояние на машината или екипировката.

33.2. Глоба.
За някои нарушения ще бъдат налагани глоби. Състезател наказан с глоба, който не я плати до карая на състезанието, ще бъде декласиран от състезанието. Състезател с три неплатени глоби ще бъде отстраняван от целия шампионат.
- Каране в Зона състезатели със скорост видимо по-висока от 20 км/ч. – 100 лв. (чл. 15.1.);
- Неприсъствие на официалното награждаване на състезанието на състезател, който се е класирал на подиума – 100 лв. (чл. 08.5.);
- Напускане на зона “Състезатели” по време на мероприятието – 100 лв;
- Пушене в зона за зареждане на гориво – 1-во нарушение за годината – 100 лв.
33.3. Наказателно време.
33.3.1. По-ранно влизане в ЧК- 1 мин. за всяка започната минута предверение.
ПРИМЕР: Предписано време за влизане 14 ч. 56 мин.
Влизане в 14 ч. 56 м. 00 с. = НЯМА НАКАЗАНИЕ
Влизане в 14 ч. 55 м. 55 с. = 1 мин. наказателно време
Влизане в 14 ч. 55 м. 01 с. = 1 мин. наказателно време
Влизане в 14 ч. 54 м. 59 с. = 2 мин. наказателно време
Влизане в 14 ч. 52 м. 34 с. = 4 мин. наказателно време
33.3.2. По-късно влизане в ЧК- 1 мин. за всяка започната минута закъснение.
ПРИМЕР: Предписано време за влизане 14 ч. 56 мин.
Влизане в 14 ч. 56 м. 59 с. = НЯМА НАКАЗАНИЕ
Влизане в 14 ч. 57 м. 00 с. = 1 мин. наказателно време
Влизане в 14 ч. 57 м. 45 с. = 1 мин. наказателно време
Влизане в 14 ч. 58 м. 10 с. = 2 мин. наказателно време
33.3.3. Неволно напускане на трасето и невръщане в него от същото място – 3 мин.
33.3.4. Пропусната контрола при АTV – 2 часа нак. време.
33.3.5. Констатирано с GPS напускане на трака при ATV – 1 ч. за всяко отклонение над 100 м.
33.3.6. Констатирано с GPS напускане на трсето – 1 ч. за всяко отклонение над 100 м.
33.3.7. Липсващ трак или част от трака – 2ч.


33.4. Дисквалификация:
- Заобикаляне на задължителен участък или пресичане на завой в специален тест;
- Пропускане или неспиране на контрола (при мотоциклети);
- Зареждане на гориво със работещ двигател;
- Пушене в зоната за зареждане с гориво (второ за сезона нарушение);
- Носене на гориво в непозволен съд;
- Закъснение повече от 15 мин. на старта;
- Придвижване от други сили (чл. 20.2.);
- Приемане на външна асистенция (чл. 20.1.);
- Съпровождане от друг мотоциклетист/ATV-ист;
- Движение извън трасето, в посока обратна на движение или неспазване на маркировката (огражденията);
- Липсващ печат от ЧК, пропускане на ЧК;
- Подправяне на карнет или ползване на чужд карнет;
- Закъснение с повече от 30 мин. на ЧК;
- Тренировки по траесето на състезанието;
- Смяна на мотоциклета по време на състезанието;
- Непредаване веднага след финала на контролните средства;

33.5. При излизане на мотоциклет (ATV) от Зона състезатели (чл.15.1. ) по време на цялото състезание:
- Първо нарушение – глоба;
- Второ нарушение – 1 ч. наказателно време в съответното състезание;
- Трето нарушение - дисквалификация от съответното състезание.
33.6. Грубо отношение към колеги, съдии, организатори и публика по време на целия шампионат:
- Първо нарушение – глоба;
- Второ нарушение - дисквалификация от съответното състезание;
- Трето нарушение – отстраняване от шампионата.
33.7. Късане, местене на маркери по време на състезанието – отстраняване от шампионата.

34. Искане за обяснение.
Всяко искане за обяснение във връзка с резултатите от състезанието във всеки състезателен ден трябва да бъде подадено в писмен вид, адресирано към журито на състезанието, в рамките на сроковете упоменати в (чл. 38.1., чл. 38.2., чл. 38.3.)

35. Протести.
Протести могат да бъдат подавани в писмен вид, придружени от такса в размер на 150 лв, които ще бъдат върнати при уважаване на протеста.
Протеста може да бъде подаван не по-късно от:
- 30 мин. след финиширането на последния състезател, ако протеста е срещу състезател или машина;
- Всички протести във възка с първи или втори състезателен ден трябва да бъдат подадени в рамките на 30 мин. след представяне на резултатите;
- Един час след получаване на писмен отговор от журито в отговор на искане за обяснение подадено съгласно чл. 37, протести срещу решението на журито не могат да бъдат подавани.

36. Тълкуване на правилника.
Всяко тълкуване на правилника и допълнителния регламент е отговорност на Журито, което е и упълномощено да се справя с всички въпроси, които не са предвидени в него.

37. Публикуване на резултати.
37.1. Резултатите от всеки състезателен ден трябва да бъдат публикувани възможно най-рано, но ако за това има затруднения, времената и точките трябва да бъдат публикувани преди последното заседание на журито. Състезателите трябва да бъдат уведомени за резултатите от единия състезателен ден преди започване на другия.
37.2. Всички резултати от състезанието трябва да бъдат изпратени в секретариата на БФМ веднага сл